ترازوی دیجیتال گرمی

ترازو دیجیتال گرمی؛ دقت بسیاری بالا!

ترازوی دیجیتال گرمی از انواع ترازو است که برای اندازه‌گیری وزن‌های بسیار کوچک که به گرم اندازه‌گیری می‌شوند، استفاده می‌شوند. این ترازوها معمولا در آزمایشگاه‌ها، آشپزخانه‌ها، و دیگر محیط‌هایی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق وزن کوچک است، کاربرد دارند. ترازوهای دستی یا جیبی می‌توانند از جنس مکانیکی یا دیجیتال باشند.

ترازو دیجیتال دستی و جیبی یا به اصطلاح ترازو کوچک دیجیتال

ترازوی دیجیتال گرمی یکی از انواع ترازو است که محبوبیت بالایی در میان برخی از فروشندگان دارد. با توجه به دقت بالای این ترازوها، می‌توان از آن‌ها برای اندازه‌گیری کردن اشیای سبک و میلی‌گرمی استفاده کرد.

این ترازوها در محیط‌های متنوعی مانند آشپزخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، صنایع دارویی و سایر صنایعی که نیاز به اندازه‌گیری دقیق دارند، استفاده می‌شود.
دسته‌بندی